පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තිය

පුද්ගලිකත්ව ප්රතිපත්තිය

1. පොදු විධිවිධාන

1.1. මෙම ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය තොරතුරු සහිත වන අතර එයින් අදහස් කරන්නේ එය සේවා භාවිතා කරන්නන් හෝ ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වන බැඳීම් ප්‍රභවයක් නොවන බවයි.

1.2. ඔන්ලයින් වෙළඳසැල හරහා එකතු කරන ලද පුද්ගලික දත්තවල පරිපාලකයා වන්නේ ක්ලෝඩියා විසිෂෝ මොයි මිලි යන නමින් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන අතර, මධ්‍යම ලේඛනයේ සහ පෝලන්ත ජනරජයේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කර ඇති අතර, ආර්ථික කටයුතු සඳහා දක්ෂ ඇමතිවරයා විසින් තබා ඇති අතර, ව්‍යාපාර ස්ථානය සහ ලිපිනය භාරදීමට: උල්. ගිසොව් 3/41 01-249 වෝර්සෝ, එන්අයිපී 9930439924, රීගන් 146627846, විද්‍යුත් ලිපිනය: moimili.info@gmail.com- මෙතැන් සිට "පරිපාලක" ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර ඒ සමඟම ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් සේවා සැපයුම්කරු සහ විකුණන්නා වීම.

1.3. සේවා ලබන්නාගේ සහ ගනුදෙනුකරුගේ පුද්ගලික දත්ත 29 අගෝස්තු 1997 වන දින පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනත (නීති සඟරාව 1997 අංක 133, අයිතමය 883, සංශෝධිත පරිදි) (මෙතැන් සිට: පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනත) සහ පනත 18 ජුලි 2002 වන දින විද්‍යුත් මාර්ගයෙන් සේවා සැපයීම (සංශෝධිත පරිදි නීති අංක 2002 අංක 144, අයිතමය 1204).

1.4. දත්ත විෂයයන්ගේ අවශ්‍යතා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පරිපාලකවරයා විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන අතර, විශේෂයෙන් ඔහු විසින් රැස් කරන ලද දත්ත නීතියට අනුකූලව ක්‍රියාවට නැංවීම සහතික කරයි; නිශ්චිත, නීත්‍යානුකූල අරමුණු සඳහා එකතු කරන ලද අතර එම අරමුණු සමඟ නොගැලපෙන තවදුරටත් සැකසීමට යටත් නොවේ; සැකසීමේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වනවාට වඩා, ඔවුන් සම්බන්ධ කර ගත් පුද්ගලයින් හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසන ස්වරූපයෙන් ඒවා සැකසූ හා ගබඩා කර ඇති අරමුණු සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වශයෙන්ම නිවැරදි හා ප්‍රමාණවත් ය.

1.5. මෙම වෙබ් අඩවියේ දිස්වන සහ ලොකු අකුරකින් (උදා: විකුණුම්කරු, ඔන්ලයින් වෙළඳසැල, ඉලෙක්ට්‍රොනික සේවය) ආරම්භ වන සියලුම වචන, ප්‍රකාශන සහ අක්ෂර වින්‍යාසය ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් වෙබ් අඩවියේ ඇති ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් රෙගුලාසි වල අඩංගු අර්ථ දැක්වීමට අනුකූලව තේරුම් ගත යුතුය.

2. දත්ත රැස්කිරීමේ අරමුණු සහ විෂය පථය

2.1. පරිපාලක විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද දත්තවල අරමුණ, විෂය පථය සහ ලබන්නන් සෑම අවස්ථාවකම ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ සේවා පරිශීලකයා හෝ පාරිභෝගිකයා විසින් ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රති result ලයකි. නිදසුනක් ලෙස, ඇණවුම ලබා දීමේදී පාරිභෝගිකයා කුරියර් වෙනුවට පුද්ගලික එකතු කිරීමක් තෝරා ගන්නේ නම්, විකුණුම් ගිවිසුම අවසන් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඔහුගේ පුද්ගලික දත්ත සැකසෙනු ඇත, නමුත් පරිපාලකගේ ඉල්ලීම පරිදි නැව්ගත කරන වාහකයාට තවදුරටත් ලබා නොදෙනු ඇත.

2.2. පරිපාලක විසින් සේවා ලබන්නන්ගේ හෝ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පුද්ගලික දත්ත එක්රැස් කිරීමේ විභව අරමුණු:
අ) ඉලෙක්ට්‍රොනික සේවා සැපයීම සඳහා විකුණුම් ගිවිසුම හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව නිගමනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම (උදා: ගිණුම).
ආ) පරිපාලකගේම නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් සෘජුවම අලෙවිකරණය කිරීම.
ඇ) ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පුද්ගලික දත්ත ලැබිය හැකි අය:
- තැපැල් හෝ කුරියර් මගින් බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදය සමඟ ඔන්ලයින් වෙළඳසැල භාවිතා කරන ගනුදෙනුකරුවකු සම්බන්ධයෙන්, පරිපාලකයාගේ ඉල්ලීම පරිදි තෝරාගත් වාහකයාට හෝ නැව්ගත කරන අතරමැදියාට පාරිභෝගිකයා විසින් එකතු කරන ලද පුද්ගලික දත්ත පරිපාලක විසින් සපයයි.
- විද්‍යුත් ගෙවීම් ක්‍රමයක් හෝ ගෙවීම් කාඩ්පතක් සමඟ ඔන්ලයින් වෙළඳසැල භාවිතා කරන ගනුදෙනුකරුවකු සම්බන්ධයෙන්, පරිපාලකයා විසින් පාරිභෝගිකයාගේ පුද්ගලික දත්ත තෝරාගත් ආයතනයට ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ ඉහත ගෙවීම් සඳහා සේවා සපයයි.

2.3. පරිපාලක විසින් මාර්ගගත වෙළඳසැල භාවිතා කරමින් සේවා ලබන්නන්ගේ හෝ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පහත සඳහන් පුද්ගලික දත්ත සැකසිය හැකිය: නම සහ වාසගම; විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය; දුරකථන අංකය අමතන්න; බෙදා හැරීමේ ලිපිනය (වීදිය, නිවාස අංකය, මහල් නිවාස අංකය, සිප් කේතය, නගරය, රට), පදිංචිය / ව්‍යාපාරික ලිපිනය / ලියාපදිංචි ලිපිනය (බෙදා හැරීමේ ලිපිනයට වඩා වෙනස් නම්). සේවා ලබන්නන් හෝ පාරිභෝගිකයින් නොවන ගනුදෙනුකරුවන් සම්බන්ධයෙන්, පරිපාලක විසින් සේවා ලබන්නාගේ හෝ ගනුදෙනුකරුගේ සමාගමේ නම සහ බදු හඳුනාගැනීමේ අංකය (NIP) අතිරේකව සැකසිය හැකිය.

2.4. ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සේවා සැපයීම සඳහා විකුණුම් ගිවිසුම හෝ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉහත කරුණෙහි සඳහන් පුද්ගලික දත්ත සැපයීම අවශ්‍ය විය හැකිය. සෑම අවස්ථාවකදීම, කොන්ත්රාත්තුවක් නිගමනය කිරීමට අවශ්ය දත්තවල විෂය පථය කලින් ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් වෙබ් අඩවියේ සහ ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් රෙගුලාසි වල දක්වා ඇත.

3. කුකීස් සහ මෙහෙයුම් දත්ත

3.1. කුකීස් යනු පෙළ ලිපිගොනු ස්වරූපයෙන් කුඩා පෙළ තොරතුරු වන අතර එය සේවාදායකයා විසින් එවන ලද අතර ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන පුද්ගලයාගේ පැත්තේ සුරකිනු ඇත (උදා: පරිගණකයේ දෘඩ තැටියේ, ලැප්ටොප් හෝ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතනයේ මතක කාඩ්පතෙහි - එය භාවිතා කරන උපාංගය මත පදනම්ව අපගේ මාර්ගගත වෙළඳසැලට පිවිසීම). කුකීස් පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු මෙන්ම ඒවා නිර්මාණය කිරීමේ ඉතිහාසය ද සොයාගත හැකිය මෙතන: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. පහත සඳහන් අරමුණු සඳහා අමුත්තන් ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන විට පරිපාලක විසින් කුකීස් වල අඩංගු දත්ත සැකසිය හැක:
අ) සේවා භාවිතා කරන්නන් ඔන්ලයින් වෙළඳසැලට පිවිසී ඇති බව හඳුනාගෙන ඔවුන් ලොග් වී ඇති බව පෙන්වීම;
ආ) ඇණවුමක් තැබීම සඳහා කූඩයට එකතු කළ නිෂ්පාදන මතක තබා ගැනීම;
ඇ) සම්පුර්ණ කරන ලද ඇණවුම් පෝරම, සමීක්ෂණ හෝ දත්ත ගබඩාවට සබැඳි ගබඩාවට දත්ත මතක තබා ගැනීම;
)) ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගතය සේවා ලබන්නාගේ තනි මනාපයන්ට අනුවර්තනය කිරීම (උදා: වර්ණ, අකුරු ප්‍රමාණය, පිටු සැකැස්ම සම්බන්ධයෙන්) සහ මාර්ගගත වෙළඳසැල් පිටු භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීම;
e) ඔන්ලයින් වෙළඳසැල් වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි පෙන්වන නිර්නාමික සංඛ්‍යාලේඛන තබා ගැනීම.
f) පෙරනිමියෙන්, වෙළඳපොලේ ඇති බොහෝ වෙබ් බ්‍රව්සරයන් පෙරනිමියෙන් කුකීස් සුරැකීම පිළිගනී. සෑම කෙනෙකුටම තමන්ගේම වෙබ් බ්‍රව්සර සැකසුම් භාවිතා කරමින් කුකීස් භාවිතා කිරීම සඳහා කොන්දේසි නියම කිරීමේ හැකියාව ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට කුකීස් සුරැකීමේ විකල්පය අර්ධ වශයෙන් සීමා කිරීමට (උදා: තාවකාලිකව) හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය කළ හැකි බවයි - කෙසේ වෙතත්, දෙවන අවස්ථාවේදී, මෙය ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ සමහර ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපානු ඇත (නිදසුනක් ලෙස, ඇණවුම් පෝරමය හරහා ඇණවුම් මාර්ගය හරහා යාමට නොහැකි විය හැකිය ඇණවුම තැබීමේ ඊළඟ පියවරේදී කූඩය තුළ නිෂ්පාදන මතක තබා නොගැනීම සඳහා).

3.3. කුකීස් සඳහා වන වෙබ් බ්‍රව්සර් සැකසුම් අපගේ අන්තර්ජාල වෙළඳසැල විසින් කුකීස් භාවිතා කිරීම දක්වා වූ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වැදගත් වේ - නීතියට අනුකූලව, වෙබ් බ්‍රව්සර් සැකසුම් හරහා ද එවැනි කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ හැකිය. එවැනි කැමැත්තක් නොමැති විට, ඔබ කුකීස් ක්ෂේත්‍රය තුළ ඔබේ වෙබ් බ්‍රව්සර සැකසුම් වෙනස් කළ යුතුය.

3.4 කුකීස් සඳහා සැකසුම් වෙනස් කිරීම සහ වඩාත් ජනප්‍රිය වෙබ් බ්‍රව්සර් තුළ ඒවා ස්වයං-ඉවත් කිරීම පිළිබඳ සවිස්තර තොරතුරු වෙබ් බ්‍රව්සරයේ උපකාරක අංශයෙන් ලබා ගත හැකිය.

3.5 ඔන්ලයින් වෙළඳසැල පරිපාලනය කිරීමට උපකාරී වන සංඛ්‍යාලේඛන ජනනය කිරීම සඳහා මාර්ගගත වෙළඳසැල (IP ලිපිනය, වසම) භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ නිර්නාමික මෙහෙයුම් දත්ත පරිපාලක විසින් ක්‍රියාවට නංවයි. මෙම දත්ත සමස්ථ හා නිර්නාමික ය, එනම් ඒවා සබැඳි වෙළඳසැලට පැමිණෙන අමුත්තන් හඳුනා ගන්නා අංග අඩංගු නොවේ. මෙම දත්ත තෙවන පාර්ශවයන්ට අනාවරණය නොවේ.

4. දත්ත සැකසීම සඳහා බිම්

4.1. සේවා ලබන්නා හෝ පාරිභෝගිකයා විසින් පුද්ගලික දත්ත සැපයීම ස්වේච්ඡාවෙන් සිදුකරන නමුත්, අන්තර්ජාල ගිවිසුම් වෙබ් අඩවියේ සහ ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ රෙගුලාසි වල දක්වා ඇති පුද්ගලික දත්ත සැපයීමට අපොහොසත් වීම, විකුණුම් ගිවිසුම හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික සේවා සැපයීම සඳහා වන කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන අතර මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමට නොහැකි වේ.

4. 2. සේවා ලබන්නාගේ හෝ ගනුදෙනුකරුගේ පුද්ගලික දත්ත සැකසීමේ පදනම වන්නේ ඔහු පාර්ශවකරුවෙකු වන කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටු කිරීම හෝ එය අවසන් වීමට පෙර ඔහුගේ ඉල්ලීම පරිදි ක්‍රියා කිරීම ය. පරිපාලකගේම නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් සෘජුවම අලෙවිකරණය සඳහා දත්ත සැකසීමේදී, එවැනි සැකසුම් සඳහා පදනම වන්නේ (1) සේවා ලබන්නාගේ හෝ පාරිභෝගිකයාගේ පූර්ව කැමැත්ත හෝ (2) පරිපාලක විසින් අනුගමනය කරනු ලබන නීත්‍යානුකූලව යුක්ති සහගත අරමුණු ඉටු කිරීම (පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනතේ 23 (4) වගන්තිය ප්‍රකාරව) පරිපාලකගේම නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් සෘජුවම අලෙවිකරණය කිරීම නීත්‍යානුකූල අරමුණක් ලෙස සැලකේ).

5. පාලනය කිරීමේ අයිතිය, ඔබේ දත්ත සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයට ප්‍රවේශ වීම
වැඩි දියුණු කිරීම

5.1. සේවා ලබන්නාට හෝ පාරිභෝගිකයාට ඔවුන්ගේ පුද්ගලික දත්ත වෙත ප්‍රවේශ වී එය නිවැරදි කිරීමට අයිතියක් ඇත.

5.2. පරිපාලකගේ දත්ත කට්ටලයේ අඩංගු දත්ත සැකසීම පාලනය කිරීමට සෑම පුද්ගලයෙකුටම අයිතියක් ඇති අතර, විශේෂයෙන් ම: පුද්ගලික දත්ත අතිරේකව, යාවත්කාලීන කිරීම, නිවැරදි කිරීම, තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරවම ඔවුන්ගේ සැකසුම් අත්හිටුවීම හෝ ඉවත් කිරීම, ඒවා අසම්පූර්ණ නම්, යල් පැන ගිය ඒවා නම්, අසත්‍ය හෝ පනත උල්ලං in නය කරමින් එකතු කර ඇති හෝ ඒවා එකතු කරන ලද අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවේ.

5.3. පරිපාලකයාගේම නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් සෘජුවම අලෙවිකරණය කිරීම සඳහා පාරිභෝගිකයා හෝ පාරිභෝගිකයා දත්ත සැකසීමට එකඟ වන්නේ නම්, ඕනෑම වේලාවක කැමැත්ත අවලංගු කළ හැකිය.

5.4. පරිපාලකයාගේම නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් සෘජුවම අලෙවිකරණය කිරීමේ අරමුණින් සේවා ලබන්නාගේ හෝ පාරිභෝගිකයාගේ දත්ත සැකසීමට හෝ සැකසීමට පරිපාලක අදහස් කරන්නේ නම්, දත්ත විෂයයට (1) ඔහුගේ විශේෂ තත්වය හේතුවෙන් ඔහුගේ දත්ත සැකසීම නතර කිරීම සඳහා ලිඛිත, අභිප්‍රේරිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීමට අයිතිය ඇත. හෝ (2) එහි දත්ත සැකසීමට විරුද්ධ වීම.

5.5. ඉහත සඳහන් කර ඇති අයිතිවාසිකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, ඔබට මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ ආරම්භයේ සඳහන් කර ඇති සුදුසු පණිවිඩයක් ලිඛිතව හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් යැවීමෙන් පරිපාලක සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

6. අවසාන ප්‍රතිපාදන

6.1. ඔන්ලයින් වෙළඳසැලේ වෙනත් වෙබ් අඩවි වලට සබැඳි අඩංගු විය හැකිය. පරිපාලකවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ වෙනත් වෙබ් අඩවි වෙත මාරුවීමෙන් පසුව, එහි දක්වා ඇති රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය කියවන ලෙසයි. මෙම රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය අදාළ වන්නේ මෙම ඔන්ලයින් වෙළඳසැලට පමණි.

6.2. දත්ත ආරක්ෂා කර ඇති තර්ජන හා කාණ්ඩ වලට ගැලපෙන පරිදි සැකසූ පුද්ගලික දත්ත ආරක්ෂා කිරීම සහතික කරන තාක්ෂණික හා ආයතනික ක්‍රියාමාර්ග පරිපාලක විසින් ක්‍රියාත්මක කරන අතර, විශේෂයෙන් අනවසර පුද්ගලයින්ට අනාවරණය කිරීම, අනවසර පුද්ගලයකු ඉවත් කිරීම, අදාළ නීති උල්ලං in නය කරමින් සැකසීම සහ වෙනස් කිරීම, අලාභ, හානි හෝ විනාශයන් ආරක්ෂා කිරීමට දත්ත ආරක්ෂා කරයි.

6.3. අනවසර පුද්ගලයින් විසින් විද්‍යුත් වශයෙන් යවන ලද පුද්ගලික දත්ත අත්පත් කර ගැනීම සහ වෙනස් කිරීම වැළැක්වීම සඳහා පරිපාලක විසින් පහත සඳහන් තාක්ෂණික පියවරයන් සපයයි:
අ) අනවසර ප්‍රවේශයට එරෙහිව දත්ත සැකසීම.
ආ) ගිණුමට ප්‍රවේශ වීම තනි පිවිසුම සහ මුරපදය ලබා දීමෙන් පසුව පමණි.