ලිනන් ටීපී

ළමයින් සඳහා ලස්සන කූඩාරම්.

උච්ච 100% ලිනන් භාවිතය හේතුවෙන් මෙම කාණ්ඩයේ කූඩාරම් අද්විතීය හා අද්විතීය වේ. ස්වාභාවික ස්කැන්ඩිනේවියානු විලාසිතාවට ආදරය කරන්නන් සඳහා ඒවා මැසීමට. ඔවුන්ගේ සරල බව සහ අමු පෙනුම ගැන ඔවුන් සතුටු වෙති.

අපේ ටීපීට 5 බිත්ති සහ පෙන්ටගෝන පදනමක් ඇත, එය වර්ග පදනමක් සහිත කූඩාරම් වලට වඩා ස්ථාවර හා විශාල වේ. භාවිතා කරන ලිනන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ පෝලන්තයේ ය. ටිපී අත්පොතක් සහ ආවරණයක් සමඟ පැමිණේ. අපගේ උපාංග සහ උපාංග සමඟ කට්ටල නිර්මාණය කිරීමට අපි ඔබව දිරිමත් කරමු.