වෙල්වට් දිලිසීම

මොයි මිලි "වෙල්වට් ග්ලෝ" එකතුව හිරු එළිය සහිත උණුසුම් බෝහෝ විලාසිතාවේ අභ්‍යන්තරය සඳහා නිර්මාණය කරන ලදී. දිලිසෙන රෙදි සහ රෙට්රෝ උපාංග ඔබේ මහල් නිවාසයට සුවිශේෂී වාතාවරණයක් ගෙන එනු ඇත. කුඩා තේජස හා සුඛෝපභෝගී බව කිසිවෙකුට හානියක් නොවනු ඇත. වෙල්වට් වෙල්වට් කුෂන් සහ ෂෙල් වෙඩි වේලර් සෝෆා හෝ විශාල රැටන් අත් පුටුවක අලංකාර ලෙස පෙනෙනු ඇත. ළමා කාමරවල අපගේ උපාංග සුරංගනා කතා වාතාවරණයක් ගෙන එනු ඇත. මෙම එකතුව මේ වසරේදී සම්පුර්ණයෙන්ම සාර්ථක විය!