පිහාටු සහ හිස් පටි

ප්ලූම්ස් සහ හෙඩ්බෑන්ඩ් යනු ඉන්දියානු වික්‍රමාන්විතයන්ගේ සියලු පෙම්වතුන් සතුටු කරන සැරසිලි වේ. ඒවා උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් ප්‍රවේශමෙන් මැසීමට. අතින් වියන ලද හිස්වැස්ම ස්වාභාවික රෙදි වලින් මැසූ පිහාටු වලින් සරසා ඇත. ඒවා විවිධ වර්ණ හා මෝස්තර වලින් ලබා ගත හැකිය. විනෝදය සඳහා, විසිතුරු ඇඳුම් බෝල, පාසල් කාර්ය සාධනය හෝ ඡායාරූප සැසිවලදී ආභරණයක් ලෙස අපි ඒවා නිර්දේශ කරමු.